SelectUSA 2021 | Demystifying Investment in the USA: Steps for Success

W czwartek, 22 kwietnia, obyła się tegoroczne edycja SelectUSA. Spotkanie online zatytułowane “Demystifying Investment in the USA: Steps for Success” było współorganizowane przez Ambasadę USA, CASE (Council of American States in Europe) oraz American Investor Desk.

Spotkanie otwarli: Vanessa Göschl, Managing Director – State of South Carolina Europe Office & CASE Vice-Chair, Patrick Slowinski, Konsul Generalny w Konsulacie USA w Krakowie oraz Tony Housh, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Po przywitaniu gości, głos zabrał David Dolhomut, prowadzący program American Investor Desk (AID), który zaprezentował obszar działania American Investor Desk, obszary i sposoby jego działania, rodzaje wsparcia dla polskich przedsiębiorców, którego AID udziela oraz opowiedział o aktywnościach firm z którymi AID współpracuje.

Następnie Joshua Seeberg, Director-European Representative Office-Kentucky Cabinet for Economic Development, przybliżył działalność CASE i wskazał potencjalne korzyści dla firm ze współpracy z CASE. Zachęcił przedsiębiorców do rozpoczęcia ekspansji od tworzenie własnych biznesplanów dla rynku amerykańskiego, wybrania obszaru, na którym chcieliby zacząć swoją działalność i dopiero na tym etapie konsultowania swojego pomysłu z poszczególnymi Stanami. 

Kolejnym mówcą był Neil Pickett, Deputy Senior Commercial Officer w Ambasadzie USA w Warszawie. Opowiedział o znaczeniu i celach programu SelctUSA oraz o szczycie SelectUSA, który odbędzie się online w dniach 6 do 9 czerwca 2021 r. Zachęcił uczestników spotkania do rejestracji na to wydarzenie, jako że jest to kompleksowe źródło wiedzy o rynku amerykańskim. Neil, podkreślił, że jego rolą nie jest zachęcanie firm do bezrefleksyjnego inwestowania w USA, gdyż to często oznacza dla nich porażkę. Natomiast jego rolą jest wspieranie firm w rozwoju i ekspansji, tak aby dobrze odnajdywały się na zróżnicowanym rynku amerykańskim.

Jako ostatni wystąpił Andy Utschig, Deputy Consular Chief w Ambasadzie USA w Warszawie, który wytłumaczył obecnie obowiązujące zasady podróżowania do USA. Rozpoczął od wizy typu E1 (Przedsiębiorcy), w przypadku których należy wykazać istotną wymianę dóbr, usług lub środków pieniężnych. Następnie przeszedł do wiz typu E2 dla obecnych/aktywnych inwestorów. Wreszcie omówił, wyczekiwaną przez uczestników spotkania, procedurę National Interest Exception (NIE), wprowadzającą ograniczenia w podróżowaniu do USA ze strefy Schengen ze względu na pandemię COVID-19. Andy wyjaśnił procedurę aplikowania o wyjątki od wprowadzonych ograniczeń i wskazał przypadki, w których przedsiębiorcy mogą się o taki wyjątek ubiegać. Zaznaczył jednocześnie, że decyzje są podejmowane jednostkowo dla każdej sprawy.

Spotkanie zakończyła sesja wirtualnego networkingu wszystkich uczestników spotkania. Dzięki funkcjonalnościom platformy Airmeet, uczestnicy mogli, przy wirtualnych stolikach porozmawiać z przedstawicielami wszystkich ww. instytucji oraz poszczególnych Stanów i Terytoriów Zależnych USA (np. Puerto Rico).

Linki do materiału można znaleźć poniżej:

Virtual SelectUSA Summit in Washington D.C.

Role of the AmCham’s American Investor Desk

Role of CASE and State Representatives in Europe

SelectUSA & Virtual SelectUSA Summit Preview

Investor Visas & Recent U.S. Travel Policy Developments

Council of American States in Europe