Firma w USA

Foreign-Owned Company Eligibility for PPP 2.0 Loans
Foreign-Owned Company Eligibility for PPP 2.0 Loans
Amerykańska Administracja Małych Przedsiębiorstw („SBA”) i Departament Skarbu niedawno wydały dwa tymczasowe przepisy końcowe („IFRs”), które opisują wymogi kwalifikowalności, zgodnie z którymi ubiegający się o pożyczkę PPP będący własnością zagraniczną lub kontrolowani przez podmioty zagraniczne mogą ubiegać się również o pożyczki PPP jeśli…
Baza korzyści i programów wsparcia oferowanych inwestorom przez poszczególne stany USA
Informacje o programach wsparcia dla biznesu oferowanych przez wszystkie 50 stanów USA zebrane w jednej bazie. Dowiedz się jakie granty, zwolnienia podatkowe i wiele innych zachęt dla biznesu oferują różne stany i wybierz najlepszą lokalizację dla twojej firmy w USA. 
Ubezpiecz się od ryzyka związanego z prowadzeniem biznesu w USA
Ubezpieczenie biznesowe chroni przed nieoczekiwanymi kosztami wynikającymi z prowadzenia firmy w USA. Wypadki, klęski żywiołowe i procesy sądowe mogą spowodować, że stracisz swoją firmę, lub narazisz się na ogromne wydatki jeśli nie będziesz chroniony odpowiednim ubezpieczeniem. W pewnych przypadkach możesz mieć obowiązek posiadania niektórych…
Wybierz odpowiednią formę prawną dla twojej firmy w USA
Wybrana przez ciebie forma prawna spółki w USA wpływa – podobnie jak w Polsce - na wszystkie aspekty biznesu, od codziennej działalności, przez wysokość należnych podatków, aż po zakres twojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Należy wybrać strukturę biznesu, która zapewni właściwą równowagę ochrony prawnej i korzyści finansowych.
Umowy dystrybucyjne i agencyjne w USA
Prezentacja dr hab. Justyny Regan, Kancelaria Miller Canfield, Chicago
Jak można ustalić wiarygodność amerykańskiego kontrahenta
Polscy przedsiębiorcy przyzwyczajeni są do możliwości natychmiastowego zweryfikowania za pomocą dostępnego w internecie rejestru przedsiębiorców KRS, tożsamości wspólników lub akcjonariuszy większościowych spółki, zasad jej reprezentacji oraz tego, czy osoba, z którą mają do czynienia jest w rzeczywistości członkiem organu umocowanego do zawarcia…
Ochrona własności intelektualnej w USA a system polski - od pomysłu do komercjalizacji wyników badań
Prezentacja przygotowana przez Miller Canfield
Podatki
Twoja firma w USA płaci podatki federalne, stanowe i lokalne. Struktura własności i forma prawna oraz lokalizacja firmy będą miały wpływ na rodzaje i wysokość należnych podatków. Przepisy podatkowe różnią się w zależności od lokalizacji i struktury firmy, dlatego aby dowiedzieć się, jakie zobowiązania podatkowe ma twoja firma, należy skontaktować…
Legal liability as an employer
Your liability as an employer under various employment laws, including wage and hour law, payroll taxes, and anti-discrimination laws depends on various factors including whether your workers are classified as employees and the number of employees you have working for you.