Foreign-Owned Company Eligibility for PPP 2.0 Loans

Niektóre amerykańskie firmy będące własnością zagraniczną lub kontrolowane przez podmioty zagraniczne kwalifikują się do ubiegania się o pożyczki z możliwością umorzenia w ramach drugiej rundy programu ochrony wypłaty („PPP”), zawartego w niedawno uchwalonej ustawie o pomocy gospodarczej dla najbardziej dotkniętych małych firm, organizacji non-profit i miejsc ( PL 116-260). Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.millercanfield.com/resources-Foreign-Company-Eligibility-PPP-Loans.html