Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Fundacja Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce

z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa,

zwana dalej „AmCham”. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją przez AmCham programu American Investor Desk, w celu informowania Państwa o wydarzeniach dotyczących wspierania i promocji polskich firm w USA oraz w związku z Państwa uczestnictwem w tych wydarzeniach. 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b lub f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Panem/Panią relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług AmCham.  

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez AmCham Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć wyrażoną zgodę, wysyłając e-mail na adres: GDPR@amcham.pl lub wiadomość pocztą na adres siedziby AmCham podany powyżej. Ma Pani/Pan również prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia.