Lokalizacja

Lokalizacja

Pięćdziesiąt stanów ze zróżnicowaną geografią i warunkami klimatycznymi, różnorodną strukturą demograficzną i odmienną specyfiką rynku, daje szereg opcji, a decyzja o lokalizacji determinuje szanse rozwoju biznesu i nie może być przypadkowa. Czynniki, które należy rozważyć to m.in.: rynek zbytu, rynek pracy, podatki stanowe, rynek nieruchomości czy ułatwienia i zachęty dla biznesu. Economic Development Organizations w każdym stanie oferują szeroko zakrojone wsparcie firmom lokującym biznes na ich terenie.