Komunikacja, marketing

Komunikacja, marketing

Komunikacja między kulturami może być polem minowym, szczególnie w środowisku biznesowym. Różne style komunikacji mają wpływ na charakter relacji międzyludzkich, a różne oczekiwania i przyzwyczajenia co do technik marketingowych i proste błędy językowe mogą prowadzić do katastrofy. Znajomość angielskiego jest konieczna, ale często nie wystarczy, aby efektywnie komunikować się w świecie biznesu amerykańskiego i zachęcać klientów w USA do kupna twojego produktu. Firma z Polski musi zaangażować profesjonalistów z odpowiednim doświadczeniem nabytym w USA, żeby skutecznie komunikować i promować tam swoją ofertę.