Sprzedawaj na Amazon – warsztaty online dla przedsiębiorców

25 marca, American Investor Desk, miał przyjemność być gospodarzem wydarzenia z firmą Amazon. Wydarzenie nosiło tytuł „Sprzedawaj na Amazon – warsztaty online dla przedsiębiorców”. Spotkanie było dedykowane dla przedsiębiorców zainteresowanych globalną ekspansjią, w tym na rynek amerykański, przy pomocy serwisu Amazon.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia o Amazon.pl od Mariusza Mielczarka, Head of Public Policy & Government Affairs CEE w Amazon. Kolejnym mówca był Cyprian Iwuć, właściciel Rainbow socks, a następnie Rolf A. Kimmeyer, Manager Amazon Global Selling - Global Business Development.

Cyprian Iwuć podkreślił rolę dobrze zorganizowanego zestawu narzędzi Amazon w rozwoju swojej firmy. Myśląc o rozwoju swojej firmy w przeszłości, przeprowadził wiele konsultacji z których wynikało, że zdobycie rynku amrykańskiego wymaga pełnego zaangażowania i obecności na tamtym rynku, inaczej nie będzie skuteczne. Ostatecznie wybrał serwis Amazon, który z czasem stał się podstawą do rozwoju. Firma Rainbow Socks ma wiele różnych produktów, w tym nawet skarpetki dla diabetyków zarejestrowane, jako skarpety medyczne na rynku amerykańskim. Cyprian Iwuć na tym przykłądzie wyjaśnił, w jaki sposób ekosystem Amazon pomaga chronić produkty i wzory przemysłowe przed podrabianiem. Nasz prelegent podkreślił, że wszystkie firmy muszą rozważyć zalety i wady wejścia na rynek USA oraz przeprowadzić wszystkie niezbędne badania rynkowe. Należy przyjrzeć się wielu czynnikom, takim jak koszty transportu, logistyka, zasięg serwisu i sposoby dotarcia do klienta, lokalne wymogi prawne i wiele innych barier. Podsumowując, zachęcił wszystkich uczestników do globalnego spojrzenia na swój biznes,  podjęcia ryzyka ale też umiejętnego wykorzyatnia narzedzi takich jak Amazon.

Nasz kolejny prelegent, Rolf A. Kimmeyer, opowiedział uczestnikom o szczegółach oferty Amazon, w tym o wsparciu organizacyjnym i technologicznym w postaci doradztwa, innowacyjnego oprogramowania i jego obsługi, świadczenia usług transportowych i magazynowania towarów. Podkreślił zalety serwisu, z których po zalogowaniu każdy użytkowani może korzystać, aby zyskać dostęp do odbiorców z całego świata. Wyjaśnił również uczestnikom, jak ważne jest  śledzenie trendów podczas pandemii - zrozumienie klienta i dostosowanie się do niego zapewni kazdej firmie dynamikę i potencjalny sukces na różnych rynkach. Rolf Kimmeyer powiedział, że gdy firma jest  gotowa, aby wejść na rynek globalny, wybór Amazon jako partnera zapewnia jej dostęp do centrów logistycznych na całym świecie. Nasz prelegent zachęcił uczestników do zarejestrowania się w serwisie Amazon.pl.

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród naszych uczestników, co było szczególnie widoczne podczas sesji pytań i odpowiedzi. Już dziś dumą ogłaszamy, że w najbliższej przyszłości planujemy zorganizować kolejne wydarzenie z firmą Amazon.

Linki do Materiałów:

Amazon Selling Globally Presentation

Readiness Checklist to Expand to Additional Amazon Marketplaces